Uw opgave

Bent u betrokken bij een complex ruimtelijke vraagstuk in een wijk, gemeente, regio of provincie? Juist voor dit soort opgaven is het O-team voor u beschikbaar. De expertise van het O-team en hun uitgebreide netwerk van ontwerpers stelt het O-team in staat om een probleem van diverse – soms onverwachte – richtingen aan te vliegen.

Welke projecten?

De verzoeken om het O-team in te schakelen komen vanuit het hele land, van groeisteden als Rotterdam en Amsterdam tot krimpregio’s in het oosten en Zeeland. Het O-team heeft in de afgelopen jaren ontwerpend onderzoek uit laten voeren op zeer diverse terreinen, van gebiedsontwikkelingsvraagstukken in stationsomgevingen tot het vinden van oplossingen voor de leegloop van steden en dorpen als gevolg van krimp en economische terugloop. Van het wegnemen of verlagen barrières als gevolg van spoorlijnen die gebieden doorsnijden of waterwegen die gebieden van elkaar scheiden.

Zolang er sprake is van een organisatie die geholpen wil worden bij een ruimtelijk opgave, is het O-team in te huren om een frisse blik te werpen op het vraagstuk en ontwerpend onderzoek uit te laten voeren.

De Omgevingswet

De aanstaande Omgevingswet is een van de belangrijke pijlers voor een nieuwe realiteit in het vakgebied waarbij een integrale benadering en vroegtijdige participatie centraal staan. Dit betekent ook dat lokale overheden meer verantwoordelijkheden krijgen op het gebied van ruimtelijke ordening. Ruimtelijke opgaven vraagt om verschillende expertises, geïntegreerde oplossingen en samenwerking met diverse disciplines. Het O-team wil een bijdrage leveren met de toepassing van ontwerp onderzoek bij lokale en provinciale ruimtelijke opgaven. Daarbij staat de opdrachtgever steeds centraal.

Uw bijdrage

Het O-team valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Over het algemeen selecteert het O-team 3 bureaus om ontwerpend onderzoek te doen naar een van de drie oplossingsrichtingen welke in samenspraak met de opdrachtgever zijn bepaald. Van de opdrachtgevers vraagt het O-team vooral commitment, onder andere in de vorm van een financiële bijdrage om de ontwerpbureaus het onderzoek uit te kunnen voeren. Deze vergoeding bedraagt meestal € 10.000 euro exclusief BTW per ontwerpbureau, waarvan de helft ten laste komt van de opdrachtgever. De andere helft wordt vergoed door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Uw opgave aanmelden

Worstelt uw organisatie met een complex ruimtelijke vraagstuk en komt u er niet uit. Daag het O-team uit door een email te sturen naar oteam@minbzk.nl en vermeld in uw bericht in ieder geval:

  • Uw naam, contactgegevens, functie en de organisatie waar u werkzaam bent;
  • Een korte omschrijving van de opgave;
  • Indien beschikbaar kunt u ook documenten bijvoegen.

Het O-team neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.