Bent u betrokken bij een ruimtelijke opgave in uw wijk, gemeente, regio of provincie? Wilt u gebruikmaken van de expertise van het O-team en een groot netwerk van ontwerpers? Het O-team nodigt u van harte uit om uw opgave in te sturen door middel van het formulier onder aan deze pagina.

Welke projecten?

Het O-team is daarbij geïnteresseerd in een breed scala aan opgaven. Belangrijk is wel dat het gaat om een concreet gebied en een opgave in de eerste, oriënterende fase.

Het team is geïnteresseerd in complexe ruimtelijke opgaven. Opgaven waarbij meerdere partijen betrokken zijn, waaronder in ieder geval één gemeente. En opgaven waarbij bijvoorbeeld klimaat, bereikbaarheid en economie tegelijkertijd een rol spelen.

Daarnaast kijkt het O-team of ze een bijdrage kan leveren aan de opgave. Of ontwerp een rol kan spelen bij het vinden van innovatieve en toepasbare oplossingen. Daarbij zoekt ze naar een spreiding van opgaven over Nederland. Hierdoor wordt de expertise op het gebied van ontwerp toegepast op verschillende situaties en in verschillende gebieden.

Uw bijdrage

Van de opdrachtgevers vraagt het O-team vooral commitment. Commitment om resultaat te boeken: de opdrachtgever blijft eigenaar van de opgave. Maar ook om te leren en de kennis die wordt opgedaan te verspreiden. Via de website van het O-team, maar ook in het eigen netwerk.

Het werk van de leden van het O-team zelf wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) beschikbaar gesteld. Wel kan het O-team een bijdrage vragen voor de inzet van andere ontwerpers. Die bijdrage varieert en is maximaal 20.000 euro.

Vul het formulier in

Daag het O-team uit! Vul het onderstaande formulier in. Beschrijf de opgave kort en voeg eventueel documenten bij. Het O-team neemt dan contact met u op.

Aanvraagformulier voor ondersteuning bij een ontwerpvraagstuk

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.

U kunt met dit formulier één bestand meesturen in Zip-formaat, met een maximale grootte van 10Mb