Bent u betrokken bij een ruimtelijke opgave in uw wijk, gemeente, regio of provincie? Wilt u gebruikmaken van de expertise van het O-team en een groot netwerk van ontwerpers? Het O-team nodigt u van harte uit om uw opgave in te sturen door middel van het formulier onder aan deze pagina.

Welke projecten?

De aanstaande Omgevingswet is een van de belangrijke pijlers voor een nieuwe realiteit in het vakgebied waarbij een integrale benadering en vroegtijdige participatie centraal staan. Dit betekent ook dat lokale overheden meer verantwoordelijkheden krijgen op het gebied van ruimtelijke ordening. Ruimtelijke opgaven vraagt om verschillende expertises, geĆÆntegreerde oplossingen en samenwerking met diverse disciplines. Het O-team wil een bijdrage leveren met de toepassing van ontwerp onderzoek bij lokale en provinciale ruimtelijke opgaven. Daarbij staat de opdrachtgever steeds centraal.

De nieuwe wet is van toepassing op diverse facetten van de fysieke leefomgeving. Dat houdt in dat een breed scala aan opgaven in aanmerking komt. Het O-team denkt altijd mee over ruimtelijke opgaven die zich aandienen. Voor sommige vraagstukken volstaat een gedachtewisseling of procesmatig advies van de teamleden. Per jaar worden maximaal 10 projecten behandeld die het volledige traject doorlopen. Een ruimtelijke opgave die zich leent voor ontwerpend onderzoek heeft een concrete probleemeigenaar en de problematiek is multidimensionaal.

Uw bijdrage

Het O-team is in 2015 opgericht door de minister van IenM om lokale overheden te ondersteunen in het vinden van inventieve oplossingen voor steeds meer ingewikkelde ruimtelijke vraagstukken. Sinds 2017 valt het O-team onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het werk van de leden van het O-team zelf wordt door het Rijk beschikbaar besteld. Van de opdrachtgevers vraagt het O-team vooral commitment. Om die reden wordt ook een financiƫle bijdrage van de opdrachtgever gevraagd. Deze is afhankelijk van de omvang en aard van de opgave. Per verkenning wordt meestal een bedrag van 10.000 euro exclusief BTW als vergoeding aan de ontwerpbureaus uitgekeerd. Van dat bedrag voor ontwerpend onderzoek neemt het ministerie nog eens de helft voor eigen rekening.

Uw opgave aanmelden

Daag het O-team uit! Stuur ons een e-mail, en vermeld daarin:

  • Een korte omschrijving van de opgave;
  • Uw naam;
  • Uw telefoonnummer;
  • Voeg eventueel documenten bij.

Wij ontvangen uw mail graag op Oteam@minbzk.nl. Het O-team neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.