Utrecht, Jaarbeurs en station

Afwegingen en ambities

De Jaarbeurs- en stationsomgeving in Utrecht vormt een van de grootste binnenstedelijke ontwikkelingsgebieden in Nederland. Het ontwikkelen van een nieuw centrummilieu aan de Jaarbeurszijde van het station is de ambitie. Dat vraagt keuzes over de mate van stedelijkheid, de wijze van verkeersafwikkeling en de identiteit van het gebied. Mede op basis van een aantal thematische verkenningen ontwikkelt de programmaorganisatie hiervoor een strategie. De programmaorganisatie heeft steun gevraagd van het O-team bij het opzetten van hun structuurvisie.

Beeld: Organisatie: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, fotograaf: Rob Poelenjee

Betrokken partijen

Belangrijkste betrokken partij is de programmaorganisatie Jaarbeurs- en stationsomgeving Utrecht.

Spelregels voor slimme verstedelijking

Het O-team heeft samen met Utrecht een ontwerpend zoekproces georganiseerd waarbinnen een drietal scenario’s zijn gedefinieerd: ‘knoopontwikkeling’, ‘de jaarbeurs als stad’ en ‘stadsvorm’, door respectievelijk: Marc Verheijen, Ton Venhoeven, en Arjan Klok, die de thema’s overlappend hebben benaderd.

Integratie van Jaarbeurs in de Stad - van monoliet naar fijnmazig netwerk. Geef het gebied identiteit. Maak de jaarbeurs echt onderdeel van de stad en denk na over het type stedelijkheid en de stadsstructuren die daarbij passen

Verstedelijkingsopgave in de stedenbouwkundige context

Het resultaat van het ontwerpend zoekproces is een aantal vergaande verkenningen die passen bij

  • het vervolg op de transitie van Hoog Catharijne en het station Utrecht tot een levendig gemengd stadsdeel
  • de ambities van het college en de politiek om een gezonde en sterk verdichte stad te ontwikkelen
  • het opstellen van een visie voor de ontwikkeling van het gebied. Deze thematische verkenningen worden najaar 2016 besproken met de programmaorganisatie, stakeholders en bestuur.

Lees hier het eindverslag van het O-team.