Middelharnis, gebiedsontwikkeling

Integraal ontwikkelingsperspectief

Middelharnis is een dorp binnen de gemeente Goeree-Overflakkee op het gelijknamige Zuid-Hollandse eiland. Voor de toekomst van het dorp werkt de gemeente samen met markpartijen en bewoners aan een strategie om de leefbaarheid van het dorp te verhogen en Middelharnis meer aantrekkelijk te maken voor haar inwoners en bezoekers. Er is een grote hoeveelheid aan ambities, wensen, ideeën en initiatieven, maar het ontbreekt aan een gedeeld beeld op het totaal om voor verschillende deelgebieden tot de juiste opgavendefinitie te kunnen komen. De gemeente heeft het O_team gevraagd om inzichtelijk te maken aan welke knoppen ze kan draaien om grip krijgen op deze initiatieven, om zo keuzes te kunnen maken die de kwaliteit van het eiland versterken.

Het speelveld op Goeree-Overflakkee

Initiatiefnemer voor betrokkenheid van het O_team was de programmamanager van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast zijn een grote groep bewoners, ondernemers en ontwikkelaars betrokken door middel van diverse werkgroepen.

Goudappel Coffeng ,verkenning verkeerstructuur, routes en straatprofielen van Middelharnis

Ontwerpend onderzoek naar verschillende facetten van gebiedsontwikkeling

Het O-team heeft samen met de gemeente Goeree-Overflakkee een aantal ontwerpers gevraagd om vanuit hun expertise en ervaring richting te geven aan het overkoepelende verhaal. Dit is gedaan vanuit verschillende invalshoeken. Zo hebben Marinke Steenhuis en Paul Meurs de identiteit van Middelharnis onderzocht vanuit de cultuurhistorie en heeft Thomas Straatemeier zich gericht op de verkeersstructuur en gebruik van de openbare ruimte. Daarnaast hebben Eric Jan Pleijster en Peter Veenstra samen met Geer Schakel bekeken hoe levendigheid georganiseerd kan worden en wat de potentie is van Middelharnis op het gebied van recreatie, economie en woningbouw. Daarbij is aangesloten bij een lopend traject van de gemeente waarin stakeholders zijn samengebracht in vier werkgroepen rondom een aantal deelgebieden.

LOLA en LaGroup: verkenning landschap, levendigheid, recreatie en economie in Middelharnis

Inzicht in de kernkwaliteiten als basis voor toekomstige ontwikkelingen

Het resultaat van het doorlopen traject is een advies aan het gemeentebestuur van Middelharnis. Het O-team stelt voor een intermediair plan te maken waarin de kwaliteitscriteria en ruimtelijke criteria worden benoemd die het mogelijk moeten maken uit de veelheid van plannen een strategische keuze te maken, en de plannen ook inhoudelijk bij te sturen. Vooral de projecten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de interne ruimtelijke structuur en het programma van Middelharnis, en aan de noodzakelijke transformatie en beeldkwaliteit van het kanaal van Haringvliet naar het dorp krijgen daarbij voorrang. Laat de ontdekte en benoemde kernkwaliteiten daarbij leidend zijn:

  • Focus op het centrumgebied.
  • Breng ruimtelijke en kwalitatieve samenhang in de verschillende plannen en richt op initiatieven die niet alleen de projectlocatie versterken, maar een toegevoegde waarde hebben voor heel Middelharnis.
  • Zorg voor een stevigere onderbouwing van nut en noodzaak ontwikkelingen.
  • Verken alternatieve mogelijkheden voor het zichtbaar en levendig maken van het kanaal dan het toevoegen van woningbouw.
  • Profileer het merk Middelharnis in diverse toeristische recreatieve uitingen.
  • Focus op projecten waar een ontwikkeling een positieve impuls geeft bestaande gebieden.
  • Zet niet in op een nieuwe kanaalkruising, maar koester de kleinschaligheid van Middelharnis en de kwaliteiten van een langzaam verkeersgemeente.
  • Ontkoppel de wens van een tweede jachthaven van de combinatie met woningbouw.

Lees hier het eindverslag van het O-team en de uitgebreide rapporten van de drie verkenningen.

Bijlage 1 Een duurzame identiteit voor Middelharnis in relatie tot toekomstige ontwikkelingen. (SteenhuisMeurs)

Bijlage 2 De verkeerstructuur, routes en straatprofielen van Middelharnis. (Goudappel Coffeng)

Bijlage 3 Landschap, levendigheid, recreatie en economie in Middelharnis. (LOLA en LaGroup)

Meer achtergronden zijn terug te inden in het nieuwsbericht gebiedsontwikkeling Middelharnis.