Doetinchem, Binnenstad – Het Ei

Naar een brede coalitie om leegstand in het centrum te voorkomen

Doetinchem is een stad in de Achterhoek met een belangrijke regionale functie. Toch kampt de stad met forse leegstand. Voor de toekomst van het hart van het centrum – het ‘Ei’ – is in het Aanvalsplan Binnenstad een agenda opgesteld die op veel onderdelen ook de rand/omgeving van het centrum raakt. Voor de cruciale gebieden in de centrumomgeving worden verschillende scenario’s uitgewerkt. De gemeente Doetinchem heeft contact gezocht met het O-team om te helpen de juiste input te leveren voor deze scenariostudie. 

Beeld: Marco Broekman

Betrokken partijen

Initiatiefnemer is de projectleider van de ontwikkelingen in de ‘centrum-rand’ van Doetinchem. Belangrijkste betrokkenen zijn de vanuit de gemeente Doetinchem deelnemende afdelingen.

Ontwerp en strategie

Het O-team heeft samen met Doetinchem een ontwerpend zoekproces georganiseerd waaraan ambtelijke vertegenwoordigers, stakeholders en drie ontwerpbureaus deelnamen. Het ging om de aanpak van de openbare ruimte, de betekenis voor het stadcentrum van grote nu meer perifere functies en om een strategie om alle inzet op het ‘EI’ te richten. Deelnemende bureaus waren Stipo/van Stiphout, Marco Broekman en Urhahn.

Positionering van de opgave

Beoogd resultaat van het ontwerpend zoekproces is het ondersteunen van de op zich zeer krachtige participatieve aanpak van de gemeente Doetinchem en te verkennen hoe versterking daarvan mogelijk is. Uiteindelijk wordt dat besproken met leden van het college van B&W. Uit de verkenningen van de ontwerpers zijn een aantal punten voortgekomen die het O-team wil benadrukken:

  • Benut de kansen van co-creatie.
  • Verbreed de gebiedsgerichte aanpak tot een regionale blik.
  • Verscherp de rol en functie van het Ei en haar omgeving.
  • Leg verbanden met regionale functies.
  • Ontwikkel een strategie voor placemaking.
  • Verdunning is een optie in combinatie met een strategie voor de openbare ruimte.

Lees hier het volledige eindverslag van het O-team en de bijlage met daarin de uitkomsten van de ontwerpworkshop.