Op de kaart staan de projecten waarmee het O-team actief aan de slag is gegaan. Daarnaast zijn in groen de projecten opgenomen, waarmee het O-team in gesprek is.