Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet het O-team aan de privacywetgeving.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.