Onderweg met het O-team

Het Ontwerpteam (O-team) ondersteunt gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij complexe ruimtelijke opgaven. Het team zet ontwerpend onderzoek in om samen de opgave te analyseren. Het O-team bestaat nu ruim een jaar. Tijd voor een terugblik. Wat zijn de successen, wat zijn de te leren lessen? Arie Lengkeek (Commongrounds) sprak met team en opdrachtgevers en geeft een onafhankelijke reflectie.

Bij de afsluiting van het Jaar van de Ruimte (2015) stelde minister Schultz van Haegen (IenM) het O-team ter beschikking aan lokale en regionale opdrachtgevers. De teamleden zijn Joost Schrijnen, Hilde Blank en Geurt van Randeraat: drie professionals met gedegen ervaring op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling en met onderling aanvullende expertise.

De opgave vinden in vier steden

Heel kort gezegd betekent ontwerp voor het O-team: de opgave vinden door de oplossing uit te stellen. Het werk van het O-team sorteert overigens vóór op ontwerpend werken in de nieuwe Omgevingswet.

In 2016 meldden bijna twintig ‘aanvragers’ zich bij het O-team. Een deel daarvan was al zo concreet dat een bureau beter paste dan het O-team. Bij een ander deel lukte het niet alle stakeholders mee te krijgen. En weer een ander deel was al geholpen na een of meerdere oriënterende gesprekken met het O-team. Uiteindelijk ontrolde het hele traject zich in vier steden: Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Doetinchem.

Stadsportretten en sleutels

Lengkeek bouwt zijn essay op uit drie gelijke delen. Het eerste deel bevat vier stadsportretten, reconstructies van de betrokkenheid van het O-team bij Nijmegen, Utrecht, Doetinchem en Zwolle.
Het tweede deel van het essay bestaat uit ‘sleutels’: hoe gebruik je ontwerpend onderzoek om opnieuw de opgaven te vinden? In het derde deel komen de leden van het O-team zelf aan het woord. Hoe kijken zij terug op hun eerste jaar?

Bij aanvang van het O-team was de veronderstelling van minister Schultz van Haegen dat er noodzaak is om op lokaal niveau de opgaven scherper te stellen om zichtbaar tot meer ruimtelijke kwaliteit te komen. Zij zag ook dat hierbij een steun in de rug vanuit het Rijk welkom zou zijn, een extra impuls om het ontwerp niet alleen in het formuleren van oplossing, maar juist in het formuleren van de opgave te betrekken.
Ja, zegt het O-team na een jaar. De veronderstelling van de minister klopte.