Wie zijn het O-team?

Het O team bestaat uit drie experts, ieder met hun eigen expertise, die hun sporen in de wereld van stedenbouw, gebiedsontwikkeling en innovatie hebben verdiend. De kennis van iedere expert vanuit diens vakgebied leidt tot een integrale benadering tussen aspecten als (inter)bestuurlijke samenwerking, de ontwerpwereld en creatieve marktontwikkelingen.  

Het O-team van 2020 bestaat uit:

Klaas de Boer - expert bestuur (voorzitter)

De voorzitter van het O team, Klaas de Boer, heeft ruime ervaring op het gebied van stedenbouw en gebiedsontwikkeling als voormalig directeur van Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling Amsterdam en de Zuidas. Bij de DRO was hij onder andere eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van IJburg en bij de Zuidas voor de realisatie van het Zuidas Dok. Naast zijn werkzaamheden voor het O-team treedt hij momenteel op als zelfstandig ruimtelijk economisch adviseur. Binnen het team houdt hij zich bezig met de strategische en bestuurlijke aspecten van een opdracht. Door zijn bedrevenheid in projectanalyses, advisering en aansturing komen stroef lopende processen in een nieuw daglicht te staan. Met zijn organisatiekracht wil hij graag processen versnellen en voelt hij zich verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van complexe ruimtelijke opgaven.

Ingeborg Thoral - expert ontwerp

Als landschapsarchitecte en stedenbouwkundige met ruime ervaring vertegenwoordigt Ingeborg Thoral de ontwerpwereld. Haar expertise ligt bij zowel het ontwerp als de bestuurlijke implementatie, bij ontwikkelingsstrategieën, ontwerpend onderzoek en het leiden van complexe gebiedsprocessen met een breed scala aan partijen. Ingeborg is oprichter en directeur van MIXST URBANISME en heeft veel ervaring als ontwerper met uiteenlopende ruimtelijke opgaven, van stad tot land, in Nederland en daarbuiten. Ze fungeert graag als breekijzer en zet haar enthousiasme en kennis op de inhoud in om vastgelopen processen in beweging te krijgen. Eerder was ze actief als onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht en als atelierleider van AtelierOverijssel. Tenslotte is ze lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de Provincie Noord-Holland (ARO), lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Breda voor grote projecten en gastdocent en examinator aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Marcus Fernhout - expert markt

De markexpert in het O team op het gebied van creatieve en startup gemeenschappen is Marcus Fernhout. Zijn kracht ligt in het vinden van oa. creatieve ondernemers en mensen en bedrijven te faciliteren om zodoende sterke gemeenschappen te creëren.  Als oprichter van CIC Rotterdam en directeur van CIC International is hij nauw betrokken bij het scheppen van de juiste omgeving voor innovatieve startups, waaronder in Rotterdam. Het Schieblock Rotterdam en A-Lab in Amsterdam zijn voorbeelden van de herontwikkeling van leegstaande gebouwen op centrale locaties waar hij als voormalig directeur CODUM aan bijdroeg.

Beeld: ©Vincent van Kleef

Lex de Jong - inhoudelijk secretaris

Als inhoudelijk secretaris is Lex de Jong betrokken bij het O-team met als hoofdtaak het zorgdragen dat alle ontmoetingsmomenten tussen opdrachtgever, ontwerpers, stakeholders en het O-team zelf soepel verlopen en het coördineren van alle administratie tussen de ontwerpers en het Ministerie van BZK. Nadat hij jaren voor een internationaal ruimtelijk adviesbureau heeft gewerkt runt hij sinds enkele jaren Urbanboost – een bureau dat zich richt op placemaking, (publieke) gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie en dan met name overlast als gevolg van hevige regenval en hittestress.  Kennis en ervaring die hij meeneemt en inzet binnen de projecten en adviezen van het O-team.