Inzichten van het O-team

Leden van het O-team

Het eerste jaar van het O-team is afgerond. Wat waren nu echt de lessen en ontdekkingen in het afgelopen jaar voor de methode van het O-team? Minder dan aanvankelijk gedacht gaat het over systeemverandering. Het gaat meer over vakmanschap van ontwerper en opdrachtgever. Minder over een interventie, maar veel meer een oproep aan lokale partijen om zélf de prikkels voor deze noodzakelijke periodieke omweg in te bouwen.

Joost Schrijnen

‘Voor de goede vraag moet je onderzoek doen. Afgelopen jaar heeft mij geleerd dat je opdrachtgevers én ontwerpers samen moet laten zoeken, en dat zoeken is een creatief proces. Het O-team heeft verschillende ‘ontwerpers’ vanuit hun eigen expertise en ervaring ingezet om het gesprek over de opgave te kunnen voeren. Met de vragende partij werd het mogelijk verschillende richtingen te bespreken en scherp krijgen wat de essentie van de opgave is. En wat en wie nodig is om dat weer verder te brengen.'

Hilde Blank

Hilde Blank zegt, met een blik op de toekomst: 'Wij moeten als O-team nog scherper in ons eindadvies formuleren wat de opgave is, zoals die zichtbaar is geworden. De overdracht gaat er om dat er een aanleiding of uitnodiging is om op later moment, zelfstandig opnieuw die pendelbeweging te maken. Maar we hebben ook gezien dat veel lokale overheden niet meer de capaciteit en kwaliteit hebben om dit zelf te doen. Een stap terug zetten, uit het project, en de opgave en het project weer tegen het licht houden. Het inbouwen van die prikkel is essentieel voor het langer vasthouden van de impact.'

Geurt van Randeraat

‘De kwaliteit van de gebouwde ruimte is één op één gerelateerd aan de kwaliteit van de opgavenstelling aan de voorkant. We hebben het vaak over het vak van de ontwerper, maar de vraag formuleren is ook een vak. Het mooie aan het O-team is dat we een proces hebben om met het vakmanschap van de ontwerper, dat van de opdrachtgever verder te brengen.’