Het O-team

Het O-team ondersteunt gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij complexe ruimtelijke opgaven. Het team helpt de opgave te verhelderen en verkent kansen en oplossingen. De betrokken partijen kunnen daarna aan de slag vanuit een scherper beeld van het probleem en een duidelijker inzicht in de oplossingen.

Het O-team: Ingeborg Thoral, Klaas de Boer en Marcus Fernhout. Lex de Jong ontbreekt op de foto. Voor de profielen en expertise van de teamleden kunt u terecht op de pagina 'Wie zijn het O-team'.

Maak gebruik van de expertise van het O-team

Het O-team kan bijvoorbeeld helpen bij opgaven in krimpgebieden en lege binnensteden of bij lokale opgaven rond klimaat en energie.

Burgers, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties kunnen voor dit soort opgaven gebruikmaken van de expertise van het O-team. Bent u in uw wijk, gemeente, regio of provincie betrokken bij een ruimtelijke opgave? Denkt u dat het O-team u kan helpen? Stuur uw opgave in via de pagina Uw opgave. Het O-team ziet uw opgave met belangstelling tegemoet.

De aanpak van projecten

Het O-Team gaat aan de slag met maximaal tien projecten. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke rol het O-team speelt in het project en welke ontwerpers daarbij worden ingezet. Soms wordt de opdrachtgever doorverwezen naar een andere partij.

In de infographic op de pagina Hoe werkt het O-team? ziet u hoe het team te werk gaat.

werkwijze ontwerp team
De methode van het O-team aan de hand van 5 stappen

Adviesteam voor de eerste fase van het project

Het O-team is een onafhankelijk adviesteam. Dat wil zeggen dat ze zich niet bemoeit met het beleid van gemeenten, provincies en waterschappen of de beslissingen die genomen worden.

Het O-team en de ontwerpers die bij de opgave worden betrokken geven advies in de eerste fase van een project. Na de adviesfase trekt het team zich terug uit het project. De betrokken overheidsinstellingen en organisaties zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming over en het vervolg van het project.

Het werk van de leden van het O-team zelf wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) beschikbaar gesteld. Wel kan het O-team een bijdrage vragen voor de inzet van andere ontwerpers. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Uw opgave.

Ontwerpend onderzoek

Het O-team zet per opgave ontwerpend onderzoek in. Dat wil zeggen dat ze de opgave analyseert en aanscherpt. Ze maakt de belangen van de betrokken partijen inzichtelijk en verkent mogelijke oplossingen.

Elk project is maatwerk, waarbij steeds verschillende ontwerpers met verschillende expertises betrokken worden. En elk project zorgt er zo voor dat de expertise van een groot netwerk van ontwerpers beschikbaar is voor ruimtelijke opgaven in heel Nederland.

Nieuwe wegen en samenwerken

Met de inzet van ontwerpers helpt het O-team opdrachtgevers om nieuwe wegen te verkennen en samen te werken. Hierdoor kunnen ze gezamenlijk tot inventieve oplossingen komen voor complexe ruimtelijke opgaven. En daarmee de kwaliteit van de aanpak van de ruimtelijke opgave verbeteren.

Overdracht van kennis en ervaring

Het O-team evalueert de inzet, werkwijze en resultaten. Ook de andere betrokken partijen leveren hier een bijdrage aan. Samen inventariseren we de lessen die geleerd zijn.

Het O-team verspreidt deze lessen actief, onder andere door publicatie op deze website. Zo ontstaat er een proces waarbij overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties leren van elkaars ervaringen en de expertises van mensen uit de praktijk.