O-team in Zwolle

(Groepjes mensen zitten te overleggen. Ze wijzen dingen aan op plattegronden die voor hen liggen. Wethouder Anker:)

RUSTIGE MUZIEK

WETHOUDER ANKER: Wij hebben de hulp van het O-team ingeroepen omdat wij een hele ingewikkelde ontwerpopgave hebben.
Wij hebben een prachtig gebied midden in onze stad liggen maar het is echt ook wel een eiland in de stad geworden.
En we willen heel graag dat enerzijds de verbinding met de rest van de stad weer tot stand komt maar ook dat de potentie, de kracht in het gebied van betekenis wordt voor de stad Zwolle, maar ook voor de hele regio.
En daarvoor moeten er wel een aantal dingen gaan gebeuren en daar hebben wij het O-team voor gevraagd.
HILDE BLANK: Het O-team helpt opdrachtgevers bij complexe ruimtelijke vraagstukken.
De gemeente Zwolle staat voor eigenlijk een nieuwe toekomst voor de hele spoorzone en is eigenlijk op zoek naar: wat is de identiteit van dit gebied?
Hoe moet het verder met de spoorzone in Zwolle?
We hebben eigenlijk vier ontwerpers, ontwerpbureaus uitgenodigd om samen met ons de opgave te verkennen en vandaag presenteren ze de resultaten.
WILLEM HEIN SCHENK: Wat moet je nou doen om hier in te zijn?
En dan moet je volgens ons nu niet een plan gaan maken omdat je dat plan niet kán maken, omdat die plek dus ongekend is.
ELMA VAN BOXEL: En de vraag is eigenlijk van: Kunnen we dat ook niet juist gebruiken, al die online winkels en het omzetten naar een wensbeeld, Hanzestad 2.0.
TON SCHAAP: Dus we hebben dit plein iets verlaagd hier als een soort bordes voor dit gebouw, en komt er een bordes voor dat gebouw.
WINY MAAS: En als laatste kun je natuurlijk ook zeggen dat gebouw wordt geen broedplaats, maar een cultuurpark of cultuurfabriek.
THIJS VAN DIEREN: De meerwaarde van deze manier van werken is toch de frisse blik. Het is wel mooi om te zien hoe toch wel mensen met naam en faam die op heel veel gebieden daarover hebben nagedacht, met die blik naar Zwolle kijken, komen invliegen en heel out of the box met de partners in en rondom het gebied komen tot de oplossing.

GEROEZEMOES

(Het overleg gaat door.)

HANS BROEKMAN: De grote kans natuurlijk is dat je tig hectare hebt eigenlijk heel extensief gebruikt gebied midden in de stad.
Waarbij je met elkaar een toekomstbeeld moet vinden voor de komende vijf, tien, vijftien jaar om te kijken hoe je die kans gaat benutten.
Het is echt een soort eiland in de stad dat nu eindelijk opengebroken kan worden.
DIRK PIETER HALBESMA: We zijn op Windesheim ook met onze campusontwikkeling bezig en kijken ook hoe wij de verbinding met de stad kunnen maken.
Daar hebben we ook onze ideeën over en daar praten we over met de gemeente en ook hier in de omgeving, met de partners en dat sluit aan bij waar vandaag over werd gesproken.
ANKER: Je bent eigenlijk vanaf de basis heel erg gezamenlijk bezig en het met elkaar ook aan het opbouwen.
Dus je komt in een heel vroeg stadium wat dat betreft ook met alle belangen in aanraking en dat betekent ook dat je gaat toewerken naar een beeld waar veel meer draagvlak voor is.

(Beeldtekst: geproduceerd in opdracht van de gemeente Zwolle.)