Gezondheidsdorp Oostburg

In opdracht van de gemeente Sluis heeft het O-team een adviestraject voor de krimpregio West-Zeeuws-Vlaanderen opgestart om gebiedspartijen gezamenlijk te ondersteunen bij het vormgeven van een nieuw toekomstperspectief voor het dorp Oostburg. Hier dreigt de vergrijzing de volgende grote bedreiging te worden voor de regio en kan de opgave voor sloop/nieuwbouw van ZorgSaam een belangrijke eerste stap voor stedelijke transformatie zijn en een impuls voor de regionale economie betekenen. Lees het verslag op de projectpagina.