Samenwerking als voorwaarde

We willen vernuftige steden en weerbare landschappen, maar hoe doen we dat terwijl onze ruimtelijke opgaven en problemen toenemen en ons onbehagen over de kwaliteit van onze leefomgeving groeit? Lees het blog van Ingeborg Thoral.