Spoorzone 's Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft te maken met een ontwikkelingsopgave voor de spoorzone. In het coalitieakkoord is opgenomen om onderzoek te doen naar de Tramkade – een potentiële culturele broedplaats – als een belangrijke aanvulling op het programma van de gemeente. Het advies van het O-team heeft een belangrijke input opgeleverd voor het Ruimtelijk Functioneel Kader voor dit projectgebied. Lees het verslag op de projectpagina.