O-team en Platform31 werken samen aan Stedelijke Transformatie

Recent is het O-team aangehaakt bij het programma ‘Stedelijke Transformatie’ van Platform31. Het programma ondersteunt deelnemers bij de actuele verstedelijkingsopgave en de daarmee gepaarde complexe gebiedstransformaties.

In het kader van dit programma gaat het O-team samen met deelnemende gemeenten en overige professionals op zoek te gaan naar wat nu precies kwaliteit van plan is. Onder begeleiding van het O-team, Platform31 en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit werden afgelopen week tijdens een succesvolle slagsessie de kernwaarden van ruimtelijke kwaliteit gedefinieerd en vervolgens losgelaten op gerelateerde casuïstiek. Meer informatie over het programma is terug te vinden op de https://www.stedelijketransformatie.nl/.