Bereikbarheid Den Helder/Texel

In de zomer van 2017 benaderde de colleges van Texel en Den Helder het O-team om met hen en een groot aantal belanghebbenden mee te denken over de aanpak van het bereikbaarheidsvraagstuk van Texel in Den Helder. Samen met deze groep stakeholders is een een aanpak opgesteld en een inventarisatie gemaakt van bestaande oplossingsrichtingen door bureau Islant.

Bovendien heeft Rupert Paker Brady een groot aantal personen gesproken over dit vraagstuk. Vervolgens is een brede bijeekomst georganiseerd waarin de uitkomsten van deze verkenningen besproken zijn. Aan de hand daarvan heeft het O-team een eindverslag opgesteld waarin een aantal conclusies en aanbevelingen worden gedaan. Het doorlopen traject en het rapport bieden handvatten voor het maken van keuzes als basis voor een breed gedragen visie.