Wethouder Marije Storteboom over het O-team

Op 31 oktober heeft het O-team haar eindadvies gepresenteerd aan de gemeenteraad van Nunspeet. Het O-team is op uitnodiging aan de slag gegaan met een integrale verkenning naar de situatie rondom de stationsomgeving in Nunspeet. Recent ontving het O-team een bedankbrief van verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom. In deze brief omschreef zij hoe de hulp van het O-team een meerwaarde heeft gespeeld bij de planvorming.

Beeld: ©Gemeente Nunspeet
Wethouder Marije Storteboom gemeente Nunspeet

“Het O-team heeft de inhoudelijke opgave in de stationsomgeving verbreed en aangescherpt en vervolgens waardevolle ideeën aangeleverd voor de verdere aanpak. De beleving van de locatie, de betekenis die de locatie kan hebben voor Nunspeet in zijn geheel en het versterken van de relatie met de Veluwe zijn uiterst waardevolle toevoegingen in het nadenken over wat ons te doen staat. In het bijzonder wil ik aandacht schenken aan de werkwijze die het O-team hanteert. Het O-team heeft niet alleen met vakkundige ogen gekeken naar de situatie, maar is nadrukkelijk in gesprek gegaan met ons en met vele stakeholders in het gebied”.

De resultaten van het ontwerpend onderzoek zijn vertaald in een advies waarin het O-team aangeeft wat volgens hen de eigenlijke opgave is. Daar gaat de opdrachtgever vervolgens zelf weer mee aan de slag. Inmiddels is West8 Urban Design & Landscape Architecture door de gemeente geselecteerd om het vervolg van het proces te begeleiden. West8 is een van de drie bureaus die is benaderd om de voorliggende vraagstukken op een ontwerpende manier te verkennen. Naast het inhoudelijke advies heeft interventie van het O-team voor Nunspeet een nieuwe partner opgeleverd. West8 zal de komende tijd het project verder uitwerken aan de hand van een reeks werkateliers waarbij een brede vertegenwoordiging van de lokale bevolking, ondernemers en instellingen. Het O-team blijft ook in deze vervolgfase nauw betrokken om te reflecteren op de stand van zaken.

Kan uw gebiedsontwikkelingsproject ook een frisse blik van buitenaf gebruiken? Wenst u gebruik te maken van het expertteam met een omvangrijk netwerk van ontwerpers? Het O-team nodigt u van harte uit om uw opgave in te sturen via ons contactformulier.