Stationsomgeving Nunspeet

Recent heeft het O-team een advies opgeleverd over de ontwikkeling van de stationsomgeving in Nunspeet.

Op uitnodiging van de gemeente Nunspeet is het O-team aan de slag gegaan met de vraag hoe om te gaan met de complexe vraagstukken rondom de ontwikkeling van de stationsomgeving. Al jaren wordt nagedacht over manieren om de doorstroming en verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren. Echter, de verkeerskundige benadering van de opgave doet geen recht aan de potentie van de plek als entree en als schakel tussen het dorp en de aangrenzende landschappelijke kwaliteiten. Er was behoefte om met een frisse blik naar de opgave te kijken om daarmee tot nieuwe inzichten te komen. 

Het O-team heeft samen met de gemeente en een omvangrijke groep stakeholders een strategie opgesteld om de opgave te verscherpen door middel van ontwerpend onderzoek. Studio1:1 richtte zich op het gebruik van de openbare ruimte en de beleving van langzaam verkeersdeelnemers. Waar kan ik verblijven en waar kan ik doorstromen? Wat zijn obstakels en kansen wanneer ik me als voetganger of fietser door het gebied begeef? Placemaking plus onderzocht in interactieve workshops met belanghebbenden waar mogelijkheden zijn om het gebied programmatisch te laden. Welke tijdelijke of definitieve voorzieningen denkbaar die een proces van placemaking in gang kunnen zetten? De vraag hoe het dorp en het omringende landschap verbonden kunnen worden, is onderzocht door West8. Welke ruimtelijke dragers zijn te identificeren en hoe kunnen deze strategisch ingezet worden om de identiteit van het gebied vast te leggen?

De opgave wordt op een integrale manier aangevlogen door deze verschillende invalshoeken naast elkaar te leggen en aan elkaar te verbinden. Het advies van het O-team biedt een set aanbevelingen die de complexe verkeerssituatie in de omgeving van het station. Op die manier kan de stationslocatie uitgroeien van een doorgangsgebied naar een plek met een eigen identiteit en gebruikswaarde voor zowel bezoekers als inwoners van Nunspeet.

Het eindadvies van het O-team en de verkenningen van de betrokken ontwerpers zijn te raadplegen op onze projectenpagina.