Het nieuwe O-team

Voor het nieuwe jaar presenteren we een nieuw O-team.

In de afgelopen periode bekleedde Joost Schrijnen de functie van voorzitter. Klaas de Boer neemt het stokje over. Klaas de Boer beschikt over ruime ervaring op het gebied van stedenbouw en gebiedsontwikkeling door zijn directeurschap van DRO Amsterdam en onder andere bekend door de ontwikkeling van IJburg en de Zuidas. Binnen het team neemt hij de strategische en bestuurlijke aspecten voor zijn rekening.

Hilde Blank (directeur BVR) vervulde de functie van ontwerpexpert. In het nieuwe team wordt haar rol overgenomen voor Ingeborg Thoral. Als landschapsarchitecte en stedenbouwkundige ligt haar expertise bij zowel het ontwerp als de bestuurlijke implementatie, bij ontwikkelingsstrategieën, ontwerpend onderzoek als het leiden van complexe gebiedsprocessen met een breed scala aan partijen.

Geurt van Randeraat (Site UD) wordt opgevolgd door Marcus Fernhout. Onze nieuwe vertegenwoordiger van marktontwikkelingen heeft een uitgebreide achtergrond in de ontwikkeling van creatieve en startup gemeenschappen. Hij heeft het vermogen potentieel op te sporen en mensen en bedrijven faciliteren om sterke gemeenschappen te creëren.

Voor de volledige profielen van de nieuwe leden kunt u terecht op de pagina 'wie zijn het O-team'.