Evaluatie: Onderweg met het O-team

Essay over ervaringen, observaties en inzichten na 1 jaar O-team

Met de Omgevingswet krijgen lokale overheden meer verantwoordelijkheden op ruimtelijk gebied. Minister Schultz heeft het O-team opgericht om hen te steunen in het vinden van inventieve oplossingen. En vooral: hen te helpen bij het bepalen wat de eigenlijke opgave is.  Want vaak blijkt dat de eigenlijke oplossing. Het eerste jaar van het O-team zit erop. Arie Lengkeek schreef een essay over dit jaar en sprak met de teamleden, ontwerpers en andere betrokkenen. Klopt de opgave van het O-team zelf?

Foto essay Arie Lengkeek

Het afgelopen jaar  reisde Lengkeek met het O-team mee. Hij schreef er het essay ‘Onderweg met het O-team’ over. Na een eerste serie gesprekken kwam hij tot een aantal observaties. Zo zag hij onder meer dat ontwerp voor het O-team betekent: de opgave vinden door de oplossing uit te stellen. Dat het O-team uitdaagt om voorbij projectsturing te denken en te komen. En dat het werk van het O-team voorsorteert op ontwerpend werken in de nieuwe Omgevingswet.

Geen uniforme aanpak

Lengkeek schetst in zijn essay vier stadsportretten. In 2016 ontwikkelde de aanpak van het O-team zich in Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Doetinchem. In en over elk traject spreekt Lengkeek met opdrachtgevers/vraagstellers, ontwerpers en de leden van het O-team zelf. Er is geen uniforme aanpak, zo ziet Lengkeek. “De opgave moet immers eerst worden gevonden. En dat heeft geresulteerd in vier verschillende trajecten met ook even zovele uitkomsten.”

Klopt de opgave?

Daarna gaat de auteur in op de vraag hoe je ontwerpend onderzoek gebruikt om opnieuw de opgaven te vinden. “Hoe werkt het ontwerp om het denken een andere kant op te krijgen? En hoe verbond het traject van het O-team zich in de vier steden met de organisatie en bestaande processen?”

Tot slot laat hij de leden van het O-team zelf aan het woord. Wat vonden zij, is hun eigen opgave de juiste? Ja, zo menen zij, al willen ze die blijven aanscherpen. O-teamlid Joost Schrijnen: “Afgelopen jaar heeft mij geleerd dat je opdrachtgevers én ontwerpers samen moet laten zoeken. Het O-team heeft verschillende ontwerpers vanuit hun eigen expertise en ervaring ingezet om het gesprek over de opgave te voeren. Met de opdrachtgever werd het zo mogelijk verschillende richtingen te bespreken en scherp krijgen wat de essentie van de opgave is. En wat en wie nodig is om dat weer verder te brengen.”

Lees het volledig essay van Arie Lengkeek.