Gebiedsontwikkeling Middelharnis

De afgelopen maanden heeft het O-team op verzoek van de gemeente Goeree-Overflakkee meegedacht over de toekomst van het Zuid-Hollandse dorp Middelharnis en de bijbehorend ruimtelijke ontwikkeling.

Middelharnis

De gemeente wil de leefbaarheid van het dorp verhogen en Middelharnis meer aantrekkelijk maken voor haar inwoners en bezoekers. Daarom werkt ze samen met markpartijen en bewoners aan een strategie voor de toekomst van Middelharnis. Er is een grote hoeveelheid aan ambities, wensen, idee├źn en initiatieven, maar het ontbreekt aan een gedeeld beeld op het totaal om voor verschillende deelgebieden tot de juiste opgavendefinitie te kunnen komen.

Het O-team heeft de gemeente geholpen door inzichtelijk te maken aan welke knoppen ze kan draaien om grip krijgen op deze initiatieven, en keuzes te kunnen maken die de kwaliteit van het eiland versterken. Daarbij is de hulp ingeroepen van verschillende ontwerpers om vanuit hun expertise en ervaring richting te geven aan het overkoepelende verhaal vanuit verschillende invalshoeken. Zo hebben Marinke Steenhuis en Paul Meurs de identiteit van Middelharnis onderzocht vanuit de cultuurhistorie en heeft Thomas Straatemeier zich gericht op de verkeersstructuur en gebruik van de openbare ruimte. Daarnaast hebben Eric Jan Pleijster en Peter Veenstra samen met Geer Schakel bekeken hoe levendigheid georganiseerd kan worden en wat de potentie is van Middelharnis op het gebied van recreatie, economie en woningbouw.

Op basis van deze studies heeft het O-team een advies uitgebracht aan het gemeentebestuur van Middelharnis. Dit advies en het werk van de ontwerpers is te vinden op de projectpagina.