O-team maakt vliegende start

De teller met aanvragen staat, sinds de start van het O-team op 15 december 2015, inmiddels al op 11. De concrete opgaven zijn verspreid over het hele land. Daarmee maakt het O-team een vliegende start en lijkt het team tegemoet te komen aan een behoefte bij lagere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers om ontwerpend onderzoek in te zetten bij lokale ontwerpvragen.

Een aantal opgaven is via de website aangedragen, maar ook worden de leden van het O-team persoonlijk benaderd. Niet iedere aanvraag is geschikt voor het O-team. Het O-team beoordeelt of het gaat om een concreet gebied en een opgave in de eerste, oriënterende fase. Of er bij de opgaven meerdere partijen betrokken zijn, waaronder in ieder geval één gemeente. En of er meerdere opgaven tegelijkertijd een rol spelen. Zoals wonen en bereikbaarheid én klimaat.

De Waalsprong aan de Waal
Een voorbeeld waar het O-team al concreet voor aan de slag is, is Nijmegen. Door de gemeente Nijmegen en het waterschap Rivierenland is de vraag neergelegd hoe om te gaan met de nieuwe veiligheidsnormen voor de dijk bij Lent en de behoefte om op korte termijn woningen en een winkelcentrum te bouwen net achter de dijk. Welke kansen gloren er om de potentiële iconische waarde van dit gebied te verzilveren én de dijk te versterken?
Deze vraag stond centraal tijdens een gezamenlijke workshop van het O-team met het waterschap en de gemeente. Met als uitkomst een concrete denklijn en aanbevelingen voor inhoud en proces. Daarmee is het allereerste advies van het O-team een feit.

Waalsprong bij Nijmegen