Minister benoemt O-team

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft de leden van het O-team bekendgemaakt. Het O-team bestaat uit: Joost Schrijnen, Hilde Blank en Geurt van Randeraat. Het O-team ondersteunt gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij complexe ruimtelijke opgaven.

De voorzitter van het team is Joost Schrijnen. Hij is stedenbouwkundige en was onder andere programma directeur voor de Zuidwestelijke Delta in het kader van het Deltaprogramma en directeur Structuurvisie Almere 2030. Daarnaast was hij deeltijd hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen stad, regio en metropoolvorming en praktijk hoogleraar strategie en planning aan de faculteit Bouwkunde TUDelft.

Hilde Blank (TU Delft), is directeur van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling. Haar werkzaamheden variƫren van het opstellen van integrale en strategische toekomstvisies tot concrete gebiedsgerichte ontwerpen, voorzien van een realisatie-, of ontwikkelingsstrategie.

Geurt van Randeraat werkt sinds 1995 aan grote stedelijke projecten. Hij is sinds 2009 directeur van de wetenschappelijke masteropleiding Master City Developer (MCD) aan de Erasmus Universiteit en de TU Delft.

Meer informatie over de leden van het O-team en hun motivatie om voor het O-team te werken, vindt u op de pagina Wie zijn het O-team?