Het Ontwerpteam (O-team) helpt lokale partijen bij concrete en complexe ruimtelijke opgaven. Het onafhankelijke expertteam bestaat uit drie grote namen uit de vakwereld die opereren namens ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het O-team zet de kracht van ontwerpend onderzoek in om samen met de betrokken partijen de opgave te analyseren. De methode die zich heeft ontwikkeld, integreert verschillende vakdisciplines. Ze denkt mee en helpt met het verkennen van concrete, toepasbare en innovatieve oplossingen. Op de locaties waar eerder gewerkt is, heeft het O-team significante meerwaarde opgeleverd in de aanpak van de voorliggende ruimtelijke vraagstukken.

Nieuws

Meer nieuws