Het Ontwerpteam (O-team) helpt bij concrete en complexe ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld in gebieden waar het aantal bewoners afneemt of bij lokale opgaven rond klimaat en energie. Het O-team zet de kracht van ontwerp in om samen met de betrokken partijen de opgave te analyseren. Ze denkt mee en helpt met het verkennen van concrete, toepasbare en innovatieve oplossingen.

Lees ook

Nieuws

Meer nieuws